l

Prihláška na školský rok 2023 – 2024

  Potrebné vyplniť online prihlášku. Na základe prihlášky vám príde potvrdzovací email.

  Otec

  Matka

  Dieťa

  Dátum narodenia dieťaťa
  Zaradenie do ročníka
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov
  Súhlasím s vnútorným poriadkom Štúdia Simart - Vnútorný poriadok