Vnútorný poriadok ŠTÚDIA SIMART

ŠTÚDIO SIMART, sídlom:
Narcisová 799/8, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO: 52115411

Vedenie ŠTÚDIA SIMART:
Mgr.art. Simona Smutná

Pedagógovia ŠTÚDIA SIMART:
Mgr.art. Simona Smutná
Mgr.art. Terézia Roháčová

Tento vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých žiakov ŠTÚDIA SIMART a ich zákonných zástupcov.

1. Prihlásenie do Štúdio SIMART

Dieťa je zapísané do ročníka na základe – odborného preskúšania
– vypísania záväznej prihlášky na webovej  stránke
– prijatím úhrady školného
– nástupom žiaka do  ročníka, zákonný zástupca súhlasí s vnútorným  poriadkom ŠTÚDIA SIMART

Výnimka:  žiaci, ktorí už navštevovali v predchádzajúcom šk. roku ŠTÚDIO SIMART sa nezúčastňujú preskúšania, ich povinnosťou je iba vyplniť online prihlášku do vopred určeného dátumu.

– prihlásenie  je záväzné
– odhlásenie  je potrebné uskutočniť telefonicky alebo emailom

2.Vyučovanie počas školského roka

– vyučovanie v ŠTÚDIU SIMART prebieha od začiatku septembra do konca júna
– rozsah vyučovacej hodiny je 60 minút
– počas prázdnin a štátnych sviatkov v ŠTÚDIU SIMART neprebieha vyučovanie

 3.Termíny prázdnin na školský rok 2022/2023

Jesenné: 27. október až 31. október 2022.
Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2022 (streda)

Vianočné: 22. december 2022 až 7. január 2023.
Školské vyučovanie sa začne 9. januára 2023 (pondelok)

Jarné: Bratislavský -17. február až 24.február 2023
Školské vyučovanie sa začne 27. február 2023 (pondelok)

Veľkonočné: 5. apríl až 11. apríl 2023
Školské vyučovanie sa začne 12. apríla 2023 (streda)

Letné: 30. jún (piatok) až 31. august 2023. Vyučovanie sa začne 4. septembra 2023 ( pondelok)

4. Platba školného

Platba školného na daný šk.rok sa platí na dva mesiace vopred do 10. kalendárneho dňa v mesiaci:

 • Platba za mesiace: september, október
  (potrebné uhradiť do 10. septembra 2022)
 • Platba za mesiace: november, december
  (potrebné uhradiť do 10. novembra 2022)
 • Platba za mesiace: január,  február
  (potrebné uhradiť do 10.  januára 2023)
 • Platba za mesiace: marec, apríl
  (potrebné uhradiť do 10. marca 2020)
 • Platba za mesiace: máj, jún 96
  (potrebné uhradiť do 10. mája 2023)


Prípravný ročník, 1.,2.,3.,4.,5. ročník: 96€/2 mesiace (vyučovanie 2x v týždni / 60 min.)
6.ročník: 120€/2 mesiace (vyučovanie 1x v týždni / 90 min., 1x v týždni/ 60 min.)

Stars ballet class.ročník: 144€/2 mesiace (vyučovanie 2x v týždni / 90 min.)

Údaje k platbe:

Školné sa hradí na číslo účtu:
SK 81 7500 0000 0040 2670 8857

Variabilný symbol: dátum narodenia žiaka

Do poznámky: uviesť meno a priezvisko žiaka

 

Vrátenie školného:

– školné je nevratné

výnimka: Je možné požiadať o úpravu platby školného po dohode s vedením Štúdia SIMART  osobne, emailom, alebo telefonicky

Úprava :
– vlasy na hladko učesané, zapletené do drdolu
– baletný dres
– biele pančušky alebo svetlo ružové pančušky ( nazýva sa baletný trikot)
– baletné cvičky ( vo farbe: bielej, svetlo ružovej alebo telovej )
– jednotné oblečenie je povinné

(ŠTÚDIO SIMART určuje pre jednotlivé ročníky strih a farbu dresu na začiatku šk.roka )

– druhý septembrový týždeň sa prinesú na vyučovaciu hodinu veľkosti skúšobných dresov, presne vo farbe a strihu aký bude mať daný ročník  v šk. roku 2019/2020 (rodič si sám vyberie vhodnú veľkosť pre dieťa)

Zaraďovanie žiakov do ročníkov

-pri zaraďovaní do jednotlivých ročníkov nerozhoduje iba vek
-zaradenie do ročníka určuje pedagóg ŠTÚDIA SIMART, ktorý berie  na vedomie viacero faktorov (vek, fyzické dispozície, vôľové vlastnosti, mentálnu zrelosť)

 • Bezpečnosť žiakov na sále

– žiak môže vstúpiť do sály, len pokiaľ je v sále už prítomný pedagóg
– žiak musí dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá
– pedagóg nepreberá zodpovednosť za vzniknutý úraz počas vyučovacej hodiny

 • Poistenie

-ŠTÚDIO SIMART nezabezpečuje zdravotné poistenie
-ŠTÚDIO SIMART nepreberá zodpovednosť za osobné veci žiakov

9. Akcie  v školskom roku 2022/2023

Otvorená hodina pre rodičov :
Termíny otvorených hodín budú dodatočne určené.

Záverečné predstavenie

– záverečné vystúpenie žiakov Štúdia SIMART sa uskutoční 11.6.2023 v DK Ružinov
/ bližšie informácie ohľadom organizácie  vám budú zaslané emailom /

 1. Ospravedlňovanie žiakov na vyučovaní

Dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní viac ako 2 týždne je zákonný zástupca povinný oznámiť vedeniu Štúdia SIMART formou sms, telefonicky alebo mailom. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na hodine viac ako 4 týždne je dôvodom k vylúčeniu žiaka bez nároku na vrátenie školného.

V Bratislave dňa 2. septembra 2022
Mgr. art. Simona Smutná, ŠTÚDIO SIMART