Vnútorný poriadok štúdia

Vnútorný poriadok ŠTÚDIA SIMART

ŠTÚDIO SIMART, sídlom:
Narcisová 799/6, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO: 52115411

Vedenie ŠTÚDIA SIMART:
Mgr.art. Simona Smutná

Pedagógovia ŠTÚDIA SIMART:
Mgr.art. Simona Smutná
Mgr.art. Terézia Roháčová
Bc. Terézia Sýkorová
Alexandra Kocáková

Tento vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých žiakov ŠTÚDIA SIMART a ich zákonných zástupcov.

1. Prihlásenie do Štúdio SIMART

Dieťa je zapísané do ročníka na základe – odborného preskúšania
– vypísania záväznej prihlášky na webovej  stránke
– prijatím úhrady školného
– nástupom žiaka do  ročníka, zákonný zástupca súhlasí s vnútorným  poriadkom ŠTÚDIA SIMART

Výnimka:  žiaci, ktorí už navštevovali v predchádzajúcom šk. roku ŠTÚDIO SIMART sa nezúčastňujú preskúšania, ich povinnosťou je iba vyplniť online prihlášku do vopred určeného dátumu.

– prihlásenie  je záväzné
– odhlásenie  je potrebné uskutočniť telefonicky alebo emailom

2.Vyučovanie počas školského roka

– vyučovanie v ŠTÚDIU SIMART prebieha od začiatku septembra do konca júna
– rozsah vyučovacej hodiny je 60 minút
– počas prázdnin a štátnych sviatkov v ŠTÚDIU SIMART neprebieha vyučovanie

 3.Termíny prázdnin na školský rok 2020/2021

Jesenné: 29. október až 30. október 2020.
Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2020 (pondelok)

Vianočné: 23. december 2020 až 7. január 2020.
Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (piatok)

Polročné: 1. február 2021 (pondelok).
Školské vyučovanie sa začne 2.februára 2021 (utorok)

Jarné: Bratislavský -1. marca až 5.marca 2021
Školské vyučovanie sa začne 8. marca 2021 (pondelok)

Veľkonočné: 1. apríl až 6. apríl 2021 (streda)
Školské vyučovanie sa začne 7. apríla 2021 (streda)

Letné: 1. júl (streda) až 31. august 2021. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2021 ( štvrtok)

4. Platba školného

Platba školného na daný šk.rok sa platí na dva mesiace vopred do 10. kalendárneho dňa v mesiaci:

 • Platba za mesiace: september, október 80€
  (potrebné uhradiť do 10. septembra 2019)
 • Platba za mesiace: november, december 80€
  (potrebné uhradiť do 10. novembra 2019)
 • Platba za mesiace: január,  február 80 €
  (potrebné uhradiť do 10.  januára 2020)
 • Platba za mesiace: marec, apríl 80 €
  (potrebné uhradiť do 10. marca 2020)
 • Platba za mesiace: máj, jún 80 €
  (potrebné uhradiť do 10. mája 2020)

Prípravka: 40 €/2 mesiace (vyučovanie 1x v týždni)
1.-7.ročník: 80€/2 mesiace (vyučovanie 2x v týždni)
Špičky 6.,7.ročník: 40€/2 mesiace (vyučovanie 1x v týždni)

Údaje k platbe:

Školné sa hradí na číslo účtu:
SK 81 7500 0000 0040 2670 8857

Variabilný symbol: dátum narodenia žiaka

Do poznámky:
uviesť meno a priezvisko žiaka

Výnimka: Je možné požiadať o úpravu platby školného po dohode s vedením Štúdia SIMART  osobne, emailom, alebo telefonicky

Vrátenie školného:

 • školné je nevratné

Úprava :
– vlasy na hladko učesané, zapletené do drdolu
– baletný dres
– biele pančušky alebo svetlo ružové pančušky ( nazýva sa baletný trikot)
– baletné cvičky ( vo farbe: bielej, svetlo ružovej alebo telovej )
– jednotné oblečenie je povinné

(ŠTÚDIO SIMART určuje pre jednotlivé ročníky strih a farbu dresu na začiatku šk.roka

– druhý septembrový týždeň sa prinesú na vyučovaciu hodinu veľkosti skúšobných dresov, presne vo farbe a strihu aký bude mať daný ročník  v šk. roku 2019/2020 (rodič si sám vyberie vhodnú veľkosť pre dieťa)

 • Zaraďovanie žiakov do ročníkov

-pri zaraďovaní do jednotlivých ročníkov nerozhoduje iba vek
-zaradenie do ročníka určuje pedagóg ŠTÚDIA SIMART, ktorý berie  na vedomie viacero faktorov (vek, fyzické dispozície, vôľové vlastnosti, mentálnu zrelosť )

 • Bezpečnosť žiakov na sále

– žiak môže vstúpiť do sály, len pokiaľ je v sále už prítomný pedagóg
– žiak musí dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá
– pedagóg nepreberá zodpovednosť za vzniknutý úraz počas vyučovacej hodiny

 • Poistenie

-ŠTÚDIO SIMART nezabezpečuje zdravotné poistenie
-ŠTÚDIO SIMART nepreberá zodpovednosť za osobné veci žiakov

9. Akcie  v školskom roku 2019/2020

Otvorená hodina pre rodičov :
Termíny otvorených hodín budú dodatočne určené.

Záverečné predstavenie

– záverečné vystúpenie žiakov Štúdia SIMART sa uskutoční 6.6.2020 v DK Ružinov
/ bližšie informácie ohľadom organizácie  vám budú zaslané emailom /

 1. Ospravedlňovanie žiakov na vyučovaní

Dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní viac ako 2 týždne je zákonný zástupca povinný oznámiť vedeniu Štúdia SIMART formou sms, telefonicky alebo mailom. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na hodine viac ako 4 týždne je dôvodom k vylúčeniu žiaka bez nároku na vrátenie školného.

V Bratislave dňa 2. septembra 2019
Mgr. art. Simona Smutná, ŠTÚDIO SIMA