Je tu obdobie, kedy nám môžete pomôcť 2% príspevkom z Vašich daní a tak podporiť naše vzdelávanie v oblasti tanečného umenia.

Aj vďaka vašej pomoci budeme mať možnosť podporovať deti v rozvoji ich talentu.

Príspevky nám pomôžu zabezpečiť kvalitné didaktické pomôcky pre rozvoj pohybu a zdravia.

Rovnako budú použité pri organizácií koncertov a táborov, pri nakúpe kostýmov a mnoho ďalších vecí ktorými vieme stále zdokonaľovať svoju prácu.

V mene štúdia Simart Vám ďakujem.

Občianske združenie s názvom:
ŠTÚDIO SIMART
Sídlom: Narcisová 799/8,
Bratislava – Ružinov, 821 01
IČO: 52115411