Termíny denného tábora na rok 2022 😀

 

1.turnus

Dátum: 25.07. – 29.07. 2022
Miesto: Centrum Rafael, Narcisová 5
Ružinov

2.turnus

Dátum: 15.08 – 19.08.2022
Miesto: nový priestor SIMBA Kids,budova Kerametalu Jašíkova 2

Platba za denný baletný tábor:

155 eur

-zľava pre súrodenca 10 percent /139,50eur /
Platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 15. júna 2022 na účet OZ ŠTÚDIA SIMART
IBAN: SK81 7500 0000 0040 2670 8857
Do poznámky prosím uviesť: meno účastníka a termín tábora

V prípade zrušenia účasti na letnom baletom tábore, vraciame sumu následovne:
– 30 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 100% zo zaplatenej sumy
– 15 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 75% zo zaplatenej sumy
– 7 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 50% zo zaplatenej sumy
– v deň začatia tábora zo zaplatenej sumy už nevraciame

V cene tábora
*tanečné hodiny pod vedením profesionálnych pedagógov
*celodenná starostlivosť počas 5 dní
*strava 3x denne, neobmedzený pitný režim
*tvorivé dielničky
*posledný deň tábora ukončujeme tanečným vystúpením všetkých detí
*profesionálne fotenie tanečných fotiek v exteriéry

Denný harmonogram:

08:00 – 08:30  príchod do tábora
08:30 – 09:30  tanečná lekcia : klasický tanec/progressing ballet technique
09:30 – 10:00  desiata
10:00 – 11:00  tanečná lekcia: koncertná a scénická prax ( naštudovanie choreografií z baletného repertoáru )
11:00 – 11:30  hry vonku 11:30- 13:00 obed, oddych
13.00 – 14.00  tvorivé dielne
14:00 – 15.00  show dance
15:00 – 15:30  olovrant 15:30-16:30 oddych vonku a príchod rodičov

 

Prvý deň pri nástupe do denného tábora je potrebné priniesť:

* podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti( bude vám zaslané na email)
* fotokópiu preukazu poistenca účastníka tábora