Miesto denného tábora:
V našich priestoroch SIMBA kids na adrese Jašíkova 2, Ružinov

Máme k dispozícii celý priestor len pre náš tábor: 2 baletné sály, šatňu, kaviarenskú časť s detským kútikom ( kde budeme desiatovať a olovrantovať )

Denný harmonogram denného tábora:

08:00 – 08:30 príchod do tábora
08:30 – 09:30 tanečná lekcia : klasický tanec
09:30 – 10:00 desiata
10:00 – 11:00 tanečná lekcia: koncertná a scénická prax ( naučíme sa baletné choreografie, ktoré budeme počas týždňa zdokonaľovať)
11:00 – 11:30 hráme tanečné, táborové a spoločenské hry vonku aj vo vnútri( hry prispôsobujeme veku detí). Vonku budeme tráviť čas v krásnom parku Ostredky, na ihriskách v blízkosti SIMBA kids,

11:30- 13:00 obed, oddych
13:00 – 14:00 tvorivé dielne ( 1.deň príde profesionálna maliarka s ktorou si pripravia dielo s tanečnou tématikou )
14:00 – 15:00 tanečná lekcia: show dance, conterporery
15:00 – 15:30 olovrant

15:30-16:30 príchod rodičov

CENA:
180 eur ( zľava pre súrodenca 5% 171 eur ) platbu je potrebné uskutočniť do 15. júna 2023
Je možné si uplatniť rekreačný poukaz.
V prípade zrušenia účasti na letnom baletom tábore, vraciame sumu následovne:
– 30 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 100% zo zaplatenej sumy
– 15 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 75% zo zaplatenej sumy
– 7 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 50% zo zaplatenej sumy
– v deň začatia tábora zo zaplatenej sumy už nevraciame

CENA ZAHŔŇA:

Zabezpečená strava: desiata, obed, olovrant, pitný režim
Tanečné hodiny
Profesionálni lektori
Diplom za úspešné ukončenie denného tábora
Videá a fotky z tábora
Individuálny prístup v skupinách detí rozdelených podľa veku a tanečných schopností

PRVÝ DEŇ NÁSTUPU DO TÁBORA JE POTREBNÉ PRINIESŤ:

podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti ( bude vám zaslané na email)
fotokópiu preukazu poistenca účastníka tábora

BALETNÉ ŠTÚDIUM SIMART