Baletné štúdio Simart rozvíja u detí lásku k tancu a vedie ku kráse umenia hravou formou.

Tanečná príprava rozvíja pohybový aparát a návyky správneho postoja tela.

Veľkú úlohu zohrávajú pohybové hry so spevom a základy gymnastiky.

Improvizáciou, predstavivosťou a spontánnosťou vedieme detičky k vlastnej kreativite, veľmi podstatnej u profesionálnych tanečníkov.

Baletné štúdio je založené na odbornej práci profesionálnych pedagógov. Zakladateľkou a pedagogičkou Baletného štúdia je Mgr. art. Simona Smutná – pedagóg Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave ( 2009-2017 ). 

Pre rodičov ponúkame možnosť priameho kontaktu s pedagógom a vývojom svojich detí, a to prostredníctvom otvorených hodín.

Školský rok sa ukončuje záverečným baletným predstavením. Detičky sa tak zoznamujú už v útlom veku s javiskom a hravou formou si tento priestor osvojujú.

V letných mesiacoch organizujeme týždenné kurzy obohatené o ďalšie tanečné žánre, opäť pod vedeným kvalifikovaných odborných pedagógov.

Cvičíme v krásnom modernom priestore so zrkadlovými sálami. Lokalita má výbornú dostupnosť autom aj MHD, možnosť bezplatného parkovania, kaviareň s wifi, blízkosť nákupných centier.

Pedagógovia :

Mgr. art. Simona Smutná

Zakladateľka a pedagogička Baletného štúdia

Mgr. art. Terezka Roháčová

Vyštudovala 8-ročné Tanečné konzervátorium v Brne.

Od roku 2013 do roku 2018 vyštudovala odbor didaktika klasického tanca na VŠMU v Bratislave.

2017-2019 pedagóg klasiského tanca na Tanečnom konzervátoriu Evy Jaczovej v Bratislave.

Novinky