Baletné štúdio SIMART rozvíja u detí lásku k tancu a vedie ku kráse umenia hravou formou.

Tanečná príprava rozvíja pohybový aparát a návyky správneho postoja tela.

U mladších žiakov veľkú úlohu zohrávajú pohybové hry so spevom a základy gymnastiky.  Improvizáciou, predstavivosťou a spontánnosťou vedieme detičky k vlastnej kreativite, veľmi podstatnej u profesionálnych tanečníkov.

Metodickou výučbou prechádzame k technike klasického tanca. Každý ročník má svoje učebné osnovy, ktorými dosahujeme výsledky.

Súčasťou našej výučby sú  naše detské baletné predstavenia, ktoré sú prispôsobené na mieru našim žiakom. Účinkovanie v predstaveniach je  najväčšou motiváciou v napredovaní. Nakoľko žiaci dokážu využiť svoje zručnosti.

ZÁPIS DO BALETNÉHO ŠTÚDIA SIMART

Nových žiakov prijímame aj počas školského roka. Pokiaľ máte záujem navštevovať ŠTÚDIO SIMART môžte nás kontaktovať na tel. Čísle 0908 497 306 alebo na emailovej adrese simart@baletnestudio.sk.  Bude s vami určený  termín skušobnej hodiny, poprípade  krátka talentová skúška, ktorá je zdarma. Až po absolvovaní jednej z možností bude nový žiak zaradený do ročníka, podľa veku a pohybových zručností.

 

Zápis pre nových členov do Baletného štúdia SIMART na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:
09.09.2023 ( v sobotu ) v čase od 13.00 do 19.00
Adresa: SIMBA kids , Jašíková 2, 821 03 Ružinov

 

 

 

 

Baletné štúdio SIMART vzniklo v septembri 2014 je založené na odbornej práci profesionálnych pedagógov. Zakladateľkou a pedagogičkou Baletného štúdia je Mgr. art. Simona Smutná – pedagóg Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave ( 2009-2017 ). 

Pre rodičov ponúkame možnosť priameho kontaktu s pedagógom a vývojom svojich detí, a to prostredníctvom otvorených hodín.

Počas školského roka uvádzame s našimi žiakmi dve baletné inscenácie. V prvom polroku je to baletné predstavenie Luskáčik alebo predstavenie so zimnou tématikou. Školský rok ukončujeme záverečným baletným predstavením. Naši žiaci sa tak zoznamujú už od útleho veku s javiskom.

V letných mesiacoch organizujeme týždenné denné tábory obohatené o ďalšie tanečné štýly, opäť pod vedeným kvalifikovaných odborných pedagógov.

Cvičíme v krásnom modernom priestore so zrkadlovými sálami. Lokalita má výbornú dostupnosť autom aj MHD, kaviareň s wifi, blízkosť nákupných centier.

Pedagógovia :

Mgr. art. Simona Smutná

Zakladateľka a pedagogička Baletného štúdia SIMART.

Vyštudovala 8- ročné Tanečné konzervatórium  Evy Jaczovej v Bratislave v štúdijnom odbore klasický tanec.

V roku 2012 úspešne ukončila Magisterské štúdium v odbore Tanečné umenie- so špecializáciou: pedagogika klasického tanca na VŠMU v Bratislave. Odborné vedomosti získala od významných  pedagógov  prof. Mgr.art. Irina Čierniková, ArtD. a doc Mgr.art.Dagmar Hubovej.

Pedagogickej činnosti sa začala venovať už počas štúdia na VŠMU  sa stala je poslaním v Tanečnom umení.

Mgr. art. Terezka Roháčová

Vyštudovala 8-ročné Tanečné konzervatórium v Brne.

Od roku 2013 do roku 2018 vyštudovala odbor didaktika klasického tanca na VŠMU v Bratislave.

2017-2019 pedagóg klasického tanca na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.

Novinky

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.