l

Záväzná prihláška na denný baletný tábor

  Meno a priezvisko prihlasovateľa (zákonný zástupca)

  Dieťa

  Dátum narodenia dieťaťa
  Zdravotná poisťovňa dieťaťa

  Záväzne prihlasujem svoje dieťa do Denného baletného tábora baletného štúdia SIMART:

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov
  Súhlasím s vnútorným poriadkom Štúdia Simart - Vnútorný poriadok

   

   

  Miesto denného tábora:

  V našich priestoroch SIMBA kids na adrese Jašíkova 2, Ružinov

  Máme k dispozícii celý priestor len pre náš tábor: 2 baletné sály, šatňu,kaviarenskú časť s detským kútikom ( kde budeme desiatovať a olovratovať  )

   

  Denný harmonogram denného tábora:

   

  08:00 – 08:30  príchod do tábora
  08:30 – 09:30  tanečná lekcia : klasický tanec
  09:30 – 10:00  desiata
  10:00 – 11:00  tanečná lekcia: koncertná a scénická prax ( naučíme sa  baletné choreografie, ktoré budeme počas týždňa zdokonaľovať)
  11:00 – 11:30  hráme tanečné, táborové a spoločenské hry vonku aj vo vnútri( hry prispôsobujeme veku detí). Vonku budeme  tráviť čas v krásnom parku Ostredky, na ihriskách v blízkosti SIMBA kids,

  11:30- 13:00 obed, oddych
  13:00 – 14:00  tvorivé dielne ( 1.deň príde profesionálna maliarka s ktorou si pripravia dielo s tanečnou tématikou ) 
  14:00 – 15:00  tanečná lekcia: show dance, conterporery
  15:00 – 15:30  olovrant

  15:30-16:30  príchod rodičov

   

  CENA:

  • 180 eur ( zľava pre súrodenca  5% 171 eur ) platbu je potrebné uskutočniť do 15. júna 2023
  • Je možné si uplatniť rekreačný poukaz.
  • V prípade zrušenia účasti na letnom baletom tábore, vraciame sumu následovne:
   – 30 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 100% zo zaplatenej sumy
   – 15 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 75% zo zaplatenej sumy
   – 7 dní pred začiatkom plánovaného tábora sa vráti účastníkovi 50% zo zaplatenej sumy
   – v deň začatia tábora zo zaplatenej sumy už nevraciame

   

   

   

  CENA ZAHŔŇA:

  • Zabezpečená strava:  desiata, obed, olovrant, pitný režim
  • Tanečné hodiny
  • Profesionálny lektory
  • Diplom za úspešné ukončenie denného tábora
  • Videá a fotky z tábora
  • Individuálny prístupv skupinách detí rozdelených podľa veku a tanečných schopností

   

   

   PRVÝ DEŇ NÁSTUPU DO TÁBORA JE POTREBNÉ PRINIESŤ:

  1.  podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti ( bude vám zaslané na email)
  2. fotokópiu preukazu poistenca účastníka tábora