l

Záväzná prihláška na denný baletný tábor

  Meno a priezvisko prihlasovateľa (zákonný zástupca)

  Dieťa

  Dátum narodenia dieťaťa
  Zdravotná poisťovňa dieťaťa

  Záväzne prihlasujem svoje dieťa do Denného baletného tábora baletného štúdia SIMART:

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov
  Súhlasím s vnútorným poriadkom Štúdia Simart - Vnútorný poriadok