l

Záväzná prihláška na denný baletný tábor

  Meno a priezvisko prihlasovateľa (zákonný zástupca)

  Dieťa

  Dátum narodenia dieťaťa
  Zdravotná poisťovňa dieťaťa

  Záväzne prihlasujem svoje dieťa do Denného baletného tábora baletného štúdia SIMART:

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov
  Súhlasím s vnútorným poriadkom Štúdia Simart - Vnútorný poriadok

  Denný harmonogram:

  08:00 – 08:30  príchod do tábora
  08:30 – 09:30  tanečná lekcia : klasický tanec/progressing ballet technique
  09:30 – 10:00  desiata
  10:00 – 11:00  tanečná lekcia: koncertná a scénická prax ( naštudovanie choreografií z baletného repertoáru )
  11:00 – 11:30  hry vonku 11:30- 13:00 obed, oddych
  13.00 – 14.00  tvorivé dielne
  14:00 – 15.00  show dance
  15:00 – 15:30  olovrant 15:30-16:30 oddych vonku a príchod rodičov

   

  Prvý deň pri nástupe do denného tábora je potrebné priniesť:

  * podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti( bude vám zaslané na email)
  * fotokópiu preukazu poistenca účastníka tábora